Ons zorgteam:

Juf Elien
Juf Henna
Juf Inge
Juf Karine
Juf Kristien
Juf Kristel
Juf Mia
Juf Tessy
Juf Tinne
Juf Uti
Juf Veerle

Schoolmentor / Mentorcoach:

Juf Monique

Ondersteuning:

Juf Henna

Lerarenplatform:

Juf Elke