Onze school werkt samen met VCLB De Wissel Antwerpen.

Vrij CLB De Wissel – Antwerpen werkt aan het welbevinden van de leerlingen op 4 domeinen.
Hierbij gaan ze uit van de vragen van leerlingen, ouders en scholen.

Het Anker is het aanspreekpunt voor onze cliënten.
Deze zal uw vraag goed beluisteren en indien nodig bespreken met het CLB-team (arts, maatschappelijk werker, verpleegkundige, intercultureel bemiddelaar, psycholoog, pedagoog).

De medewerkers zoeken met u mee naar antwoorden en oplossingen.
De dienstverlening is adviserend, gratis en discreet (beroepsgeheim) en gebeurt -indien gewenst- in nauwe samenwerking met de school.

Soms blijkt meer gespecialiseerd, intensiever onderzoek en/of begeleiding aangewezen.
Het CLB begeleidt u dan bij een ‘doorverwijzing’.

Link naar de website van het VCLB: https://www.vrijclb.be/vrij-clb-de-wissel-antwerpen