Onze school maakt deel uit van KOBA NoordkAnt.
De vzw KOBA NoordkAnt is een schoolbestuur van een 20-tal scholen die gelegen zijn aan de “noordkant” van Antwerpen, meer specifiek in Merksem, Ekeren, Stabroek en Antwerpen-Noord.
Het onderwijsaanbod in deze scholen omvat van kleuteronderwijs, lager onderwijs en secundair onderwijs inclusief se-n-se.
KOBA NoordkAnt” is een van de 9 regionale schoolbesturen binnen de overkoepelende onderwijsvzw “Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen” (www.kobavzw.be).

Link naar de overkoepelende Koba website: https://www.noordkant.be/nl

Visie: ‘geïnspireerd en inspirerend’

“Kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs aanbieden vanuit een christelijk opvoedingsproject”: dat is de missie van elke KOBA-school.
Om onze directies en leerkrachten zoveel mogelijk te ondersteunen bij deze taak voorziet KOBA NoordkAnt samenwerkingsinitiatieven op verschillende beleidsdomeinen zoals bv. bouw, boekhouding, personeelsadministratie, aankopen en preventie.
Door de regionale verankering van het schoolbestuur kunnen de directies en de plaatselijke comités snel participeren bij het maken van beleidskeuzes.
Voor verregaande expertise op verschillende vlakken kan KOBA NoordkAnt en haar scholen terecht bij overkoepelende onderwijs vzw KOBA: naast informatie en advies verleent KOBA hen pedagogische, administratieve en logistieke ondersteuning in de ruimste zin van het woord.